Yverdon and the Ginko Tree Yverdon and the Ginko Tree

Yverdon and the Ginko Tree

gouache 59x45cm